Balsiai

Balsiai̇̃ dkt. Moderni̇̀ Balsių̃ mokyklà.

.

Look at other dictionaries:

  • balsiai — bal̃siai prv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • balsas — bal̃sas sm. (4, 2) 1. gerklų ir kitų padargų išduodamas garsas: Jo labai laibas bal̃sas, moteriškas Rm. Aš jį iš bal̃so pažinau Sb. Ir bal̃sas užkibo bedainiuojant Grg. Jis juokias piktu balsù KI138. Žmogus ką junta savo širdy, tai ir balsu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • platus — platùs, ì adj. (4) 1. H, R, K didelis per skersį; pršn. siauras: Platus Nemunas ir įvairus jo krantų gražumas traukte traukia prie savęs mano akis ir širdį J.Bil. Ta upė (Neris) dabar pasidarė plati Krm. Brasta plati, tai, sako, nelabai gili… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apybalsis — apybalsis, ė adj. (1) gana balsus, garsokas: Armonika da apybalsė Jnšk. apybalsiai adv.: Apybalsiai kalbėjo, – viską girdėjau Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balsis — 1 bal̃sis sm. (2) lingv. visu balsu tariamas, balsingas garsas: Balsiai ir priebalsiai yra tam tikri garsai J.Jabl. Jungiamieji balsiai yra senobiniai kamiengaliai K.Būg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priešakinis — 2 priešakìnis, ė adj. (2); M, pryšakìnis (ž.) (2) 1. esantis priekinėje dalyje, priekyje: Priešakiniai dantys išlūžo arba krinta J. Mano priešakìniai dantys sudilo Glv. Karalienei vieno priešakinių dantų trūksta I.Simon. Arklys klumpa in… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • probalsiai — adv. BŽ69, Pkr puse burnos, pusbalsiu: Ką šnibždi man į ausį – kalbėk probalsiai, kad išgirsčiau J. Jonienė kertelėje probalsiai verkė rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • savas — 1 sãvas, à pron. pos. (4) 1. SD359, H, Sut, N, K, Rtr, DŽ pačiam priklausantis, paties užaugintas, pagamintas, paties esantis, vartojamas: Savà pirkelė – tai motina tikroji; nor vienas stiklelis bus, tai jis sãvas Kls. Gali gyvent: i gryčia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siauras — 1 siaũras, à adj. (4) K, Rtr; WP79, H, R, Sut, M 1. kuris mažo skersio, pločio; pršn. platus: Ankštus, siauras SD391. Rankovės ankštos, o audimas siaũras J. Siaura biržė ŽŪŽ122. Rėžiai buvo platesni, o pusrėžiai siauresnì Ms. Siaura lenta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žalininkai — žaliniñkai sm. pl. (2) A.Sal, LTEXII468 lingv. rytų aukštaičių uteniškių ir vilniškių (puntininkų) pašnektė, kurioje kitų aukštaičių ir bendrinės kalbos nekirčiuotų skiemenų o, ė atitinka balsiai a., e. (a vietomis turi o atspalvį): Kai kurių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.